Aug 13, 2009

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता १ / तस्विरहरु

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता २

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता ३

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता ४

1 comment:

Dhan Nirdosh Subba said...

अति स्तुत्य काम गर्नुहुँदैरहेछ। आनन्द लाग्यो।