Aug 13, 2009

फिल्म निर्देशक मौषम इम्बुङसँगको बार्ता

फिल्म निर्देशक मौषम इम्बुङसँगको बार्ता १

फिल्म निर्देशक मौषम इम्बुङसँगको बार्ता २

फिल्म निर्देशक नविन सुब्बासँगको बार्ता

फिल्म निर्देशक नविन सुब्बासँगको बार्ता १

फिल्म निर्देशक नविन सुब्बासँगको बार्ता २

फिल्म निर्देशक नविन सुब्बासँगको बार्ता ३

फिल्म निर्देशक नविन सुब्बासँगको बार्ता ४

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता १ / तस्विरहरु

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता २

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता ३

सगरमाथा आरोही जुनिता सम्बाहाम्फेसँगको बार्ता ४